ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวานนี้ 26 พ.ค. โรงเรียนเรียนห้วยไร่วิทยานุกูลได้ต้อนรับคณะผ้าป่า "โครงการเติมรอยยิ้มเพื่อน้อง 3" ซึ่งนำทีมโดยสุดยอดการยางและคุณโต้งสามกำสิบจำนวน 50 ท่านมอบทุนซ่อมแซมอาคารเรียน,อุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งจัดห้องสมุดให้น้องและนำน้องๆทำกิจกรรมตามโครงการเพื่อน้อง มีความประทับใจมาก ทางโรงเรียน คณะครู นักเรียนพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกฝ่ายกราบขอบพระคุณท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้ทางโรงเรียนก็จะได้ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านแล้วก็จะรายงานให้ทราบเป็นลำดับต่อไป ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก โปรดมาเยี่ยมเราอีกนะคะ

ข่าวสาร — 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11